Escola de Tennis d’estiu | Padel Cambrils

ESCOLA DE TENNIS D’ESTIU

Grups per nivells (minim per obrir un grup sempre será de 4 alumnes i máxim de 7 alumnes)

De 17:00h  a 18:00h i 18:00 a 19:00 (Dues franges horàries a les 17:00h  i les 18:00)

PREUS

1 dia 48€/mes I 2 dies 82€/mes  (1 dia 14€/setmana I 2 dies 24€/setmana)