RGPD | Padel Cambrils

RGPD

Finalitats del tractament
Descripció del tractament
Atenent al “principi de limitació de la finalitat” les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.
L’informem de l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d’usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.
Termini de conservació
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L’informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d’una entitat pública competent que així ho sol·licités.
Legitimació
Bases jurídiques de tractament
Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades queden legitimades a la recollida de les mateixes fent constar si és un requisit legal, contractual, interès públic, interès legítim o el seu consentiment explícit.
Destinataris
Destinataris de la cessió
No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.
Legitimació de la cessió
Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades identificades a la recollida de les mateixes.
Transferències internacionals de dades
Si es preveuen i aquestes aporten totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establert en un a més països tercers segons el previst pel RGPDUE 2016/679.
Encarregats de tractament
Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.
Drets de les persones interessades
Exercici de drets

L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:

·         Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
·         Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
·         Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
·         Dret a oposar-se al tractament.
·         Dret a la portabilitat de les seves dades.

L’interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic jppujol@padelcambrils.com acompanyat d’un document identificatiu. En el cas que l’interessat actuï a través d’un representant legal, aquest haurà d’aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal.

En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17 . C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018
Ver. 20.1
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional vídeo vigilància)
Responsable del tractament
Identificació i contacte del responsable de tractament.
SET CAMBRILS, S.L.
B55574768
AV. BÈLGICA, 1 43850 CAMBRILS
977 36 43 20
recepcio@padelcambrils.com

Finalitats del tractament
Descripció  del tractament
La captació d’imatges obtingudes i emmagatzemades mitjançant el sistema de gravació (càmeres de videovigilància), utilitzades per a fins de prevenció, seguretat i protecció de persones i béns que es trobin a les instal·lacions de l’organització.
Legitimació del tractament
L’ interès legítim del Responsable de tractament, amb l’objectiu de garantir la seguretat a les instal·lacions de l’organització.
Termini de conservació
Les imatges captades mitjançant el sistema de videovigilància seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la captació, transcorregut el mateix es procedirà a l’esborrat, sempre que l’usuari no exerciti algun dels drets que legalment l’emparen.
Destinataris
Destinataris de la cessió
L’accés a les imatges serà exclusivament de l’organització com a responsable del sistema de gravació. No obstant, l’anterior, podran tenir accés a aquestes imatges l’empresa proveïdora del Servei de Videovigilància i / o de Seguretat que l’organització tingui contractada, però això es realitzarà sempre sota un contracte previ signat entre les dues parts complint amb les directrius aprovades per les autoritats en matèria de protecció de dades.
Així mateix, les imatges podran ser cedides als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, així com als jutjats i tribunals que ho requereixin en compliment d’una obligació legal aplicable a l’Entitat com a Responsable de tractament.
Drets de les persones interessades
Exercici de drets
L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679, presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic jppujol@padelcambrils.com acompanyat d’un document identificatiu.
En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid

Chat
1
Et puc ajudar?
Hola, en què et puc ajudar?
Hola, en que te puedo ayudar?
Hello, can I help you?